arrow-right arrow-down search share

Hyvinvointia luonnosta

 

Tiesitkö että jo 30 minuuttia metsässä saattaa alentaa stressihormonien määrää 50%:lla?

Miksi mennään metsään? Metsästä etsitään hiljaisuutta. Omaa sisäistä rauhaa ja levollisuutta tavoitellaan hiljentymällä ja sulautumalla ympäröivään luontoon. Erityisesti elämän kriisivaiheissa metsän merkitys hyvinvoinnille korostuu. Hiljaisuuden lisäksi luonnonrauhan tavoitteluun sisältyy symbolinen erottautuminen suorituksia vaativasta yhteiskunnasta. Pienet yksityiskohdat, kuten puiden lehtien värit ja puiden lävitse lankeava valo sekä metsän äänet ja hajut tuovat mielihyvää. Luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissa ollaan, rentoudutaan sekä kävellään.

 

Luontoympäristö itsessään ja luontoliikunta tarjoavat mahdollisuuksia vastata nyky-yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointihaasteisiin. Luonnosta vieraantuminen voi tarkoittaa heikentyneitä mahdollisuuksia pitää yllä sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Tutkimusten mukaan luonto vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin seuraavasti:

 

Liikunnan positiiviset vaikutukset kumuloituvat luonnossa

Luontoon voi lähteä monin tavoin: vaikkapa patikoimaan, melomaan, kalastamaan tai geokätköilemään. Kun liikkuu ja oleskelee luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä visuaaliset ja fyysiset aistimukset tuottavat kokonaisvaltaisen, moniaistisen hyvän olon kokemuksen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin.

Siinä missä Liikunta laskee jo itsessään verenpainetta sekä kohentaa itsetuntemusta ja mielialaa, luontoympäristössä nämä terveysvaikutukset vahvistuvat ja tutkimuksien tulokset ovat antaneet selkeää näyttöä luontoliikunnan tunteisiin liittyvistä positiivisista vaikutuksista

muihin ympäristöihin verrattuna. Luontoliikunta vähentää koettuja negatiivisia tunteita,

kuten vihaa, uupumusta ja surua. Näyttöä on löytynyt myös luontoliikunnan myönteisistä vaikutuksista koettuun energiatasoon sekä tarkkaavaisuuteen.

 

Terveyttä luonnosta

Tutkimuksen mukaan jo metsämaiseman näkeminen ja metsän tuoksut vaikuttavat verenpainetta laskevasti. Pelkästään luontomaiseman katsominen ikkunasta laski tutkimushenkilöiden verenpainetta. Verenpaine sekä pulssi olivat matalampia luontoympäristössä käveltäessä ja katsottaessa luontoaiheisia  videoita. Luontoaiheisen videon katselu itsessään myös palautti stressistä, mikä näkyi muun muassa myös verenpaineen ja lihasjännityksen laskuna.

 

Myös erämainen luonto sisältää kyselyn mukaan monia elvyttäviä ominaisuuksia. Useimmat olivat kokeneet huomattavaa stressin vähenemistä ja henkistä virkistymistä yön yli retkellä. Päiväretket vaikuttivat stressiin ja henkiseen virkistymiseen samantasoisesti kuin yön yli vietetyt retket, mutta kokemus ympäristön elvyttävyydestä oli merkittävästi syvempi retken pituuden lisääntyessä.

 

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy

Luontoympäristö parantaa mielialaa, henkistä uupumusta ja koettua stressiä. Luonnossa käynti on positiivinen elämänkokemus, ja luontokontaktin arvioidaan parantavan elämänlaatua.

 

Jokaisella on varmasti luonnossa oma mielipaikkansa, jonne mennään rauhoittumaan, rentoutumaan ja hakemaan turvallisuuden tunnetta.  Luonto on kuvattu parhaimmaksi paikaksi kiukun purkamiseen ja murheiden käsittelyyn. Siellä voi etsiytyä omaan rauhaan ja antautua surulleen. Tutkimus on osoittanut mielipaikkakäynneillä olevan myönteistä vaikutusta tarkkaavaisuuteen, rentoutumiseen, ajatusten selkiytymiseen, subjektiiviseen elinvoimaisuuteen ja itseluottamukseen.

 

Luonto ja lapset: Luontosuhde psyykkistä hyvinvointia edistävänä tekijänä

Lapset nauttivat luonnossa olemisesta ja yhdessäolosta, tuntevat liikkumisen riemua, oppivat uusia taitoja ja saavat myönteisiä kokemuksia itsensä toteuttamisesta, mielikuvituksensa ja luovuutensa kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan luonnon läheisyys näyttäisi myös suojaavan lasta stressaavissa elämäntilanteissa. 

Luontoharrastuksilla, lapsuuden kokemuksilla ja luonnossa olemisella on yhteyttä elvyttävyyden kokemuksen saavuttamiseen. Luontoliikunnalla näyttää olevan selkeä itsetuntoa ja mielialaa parantava vaikutus. Metsään menemisen motiivit saattavat elämänkulun aikana muuttua, mutta lapsuudessa opitut tavat kulkea rauhassa, hiljaa ja luontoa kunnioittaen, säilyvät.

 

 

Metsän elvyttävä vaikutus -Työstressiä taklaamassa

Luontoympäristö parantaa mielialaa, henkistä uupumusta ja koettua stressiä. Luontokokemus voi parantaa myös kognitiivisia toimintoja. Tutkimuksen perusteella vähän työstressiä kokeneille riittävät lyhyet luonnon aistinautinnot,kuten lintujen viserryksen kuuleminen lähiluonnossa. Toistuvaa työstressiä kokeneiden suosivat pidempiaikaista luonnossa olemista.Myös tilastollisesti merkittävää yhteyttä on löydetty työntekijöiden luontokontaktin ja stressin sekä yleisten sairausoireiden välillä. Luontokontakti työpäivän aikana vähensi stressiä ja sairausoireita.

 

Laajan luontoaiheisen seinävalokuvan katselu ja nauhoitettujen luontoäänien kuunteleminen vähensivät stressiä. Myös suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. 

 

Metsäkylpyyn?

”Shinrin-yoku” on japanilainen määritelmä, joka tarkoittaa metsän tunnelman saavuttamista

tai ”metsäkylpyä”. Metsäkylpy on lyhyt, kiireetön metsässä käynti, josta löytyy luonnon aromaterapian ominaisuuksia. Metsäkylpyyn mennään rentoutumaan ja virkistäytymään sekä samalla hengitetään haihtuvia antimikrobisia yhdisteitä, puun eteerisiä öljyjä.

 

Fysiologiset mittaustulokset osoittivat metsäkylvyllä olevan rentouttavaa vaikutusta. Laaja kokeellinen tutkimus osoitti metsäympäristön edistävän matalampaa verenpainetta ja pulssia sekä kortisolipitoisuutta, lisääntynyttä parasympaattisen hermoston aktiivisuutta ja matalampaa sympaattisen hermoston aktiivisuuttakuin kaupunkiympäristö.

(Parasympaattisen hermoston aktiivisuus nousee, kun tunnemme olomme rentoutuneeksi ja sympaattisen hermoston aktiivisuus nousee stressitilanteissa. Kortisolin määrä kuvastaa stressitasoa.)  

 

Elämäntapaan kuuluvat toistuvat metsäkylvyt voivat vähentää stressiin liittyvien sairauksienriskejä.

 

Nauti luonnosta kuvina ja maisemina

Jo pelkkä luontomaiseman näkeminen kuvassa, videolla tai ikkunan toisella puolella rauhoittaa ja kohentaa mielialaa, auttaa keskittymään ja voi esimerkiksi vähentää fyysistä oireilua sekä auttaa toipumaan sairauksista. Suuren luontokuvan sijoittaminen esimerkiksi koulutus- tai kokoustilaan voi lisätä luovuutta ja tuotteliaisuutta ja kohentaa mielialaa. 

Tervetuloa siis Haltiaan kokemaan tämä itse!