arrow-right arrow-down search share

Yhteiskuntavastuu

Suomen luontokeskus Haltian yhteiskuntavastuu sisältää 3 aluetta: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu.

 

Haltian tapahtumissa, opastuksissa, luontokouluissa ja koulutuksissa kannustetaan luontosuhteen rakentamista ja tukemista sekä vastuun ottamista ympäristöstä.

 

Haltia on sitoutunut toiminnassaan kestävään kehitykseen: Haltiassa on säännöllisesti kokoontuva ”Kestävän kehityksen” tiimi.  

 

Ekologinen vastuu: Haltian ekologisuus on huipputasoa

Haltian tavoitteena on ollut jo rakennuksen suunnitteluvaiheesta alkaen olla mahdollisimman ekologinen ja siten edistää ilmastotavoitteiden toteutumista: Rakennus on valmistettu puusta. Rakennuksen arkkitehtuuri, kaarevat seinät, sekä sijoittelu luonnossa kallion ytimeen minimoi lämpöhukan ja toisaalta käyttää hyväkseen ilmansuuntien suomat mahdollisuudet. Rakennus lämmitetään ja viilennetään pääosin maalämmöllä ja aurinkokeräimien avulla: rakennus onkin 100% omavarainen viilentämisen suhteen, lämmityksen suhteen 75% omavarainen, loppuosa katetaan ostetulla sähköllä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Haltiassa on myös aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköverkkoon muunnettavaa aurinkoenergiaa ja mm. hissien jarrutusenergia otetaan talteen ja käytetään Haltian sähköverkossa.

Haltiassa on myös runsaasti teknisesti edistyksellisiä eko-ratkaisuja: Rakennuksen valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, kun henkilö astuu tilaan tai poistuu tilasta, sekä himmenee tai kirkastuu ulkoa tulevan valomäärän mukaanHaltian aktiivinen, itse säätyvä ilmastointijärjestelmä reagoi rakennuksessa olevien ihmisten lukumäärään ja mahdollistaa sisäilman laadun tarkkailun ja säätämisen. Haltian automaattiset vesihanat ja vedettömät pisuaarit pienentävät vedenkulutusta. Käyttövesi lämmitetään kesäisin pääasiassa aurinkokeräimistä saatavalla energialla ja talvisin kalliolämmöllä.

Vaikka Haltiassa on runsaasti korkealaatuista multimediaa näyttelyissä, nämä projektori- ja näyttöjärjestelmät ovat pitkäikäisiä, kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja niillä on korkea kierrätettävyysaste. Laitteissa on virransäästötila, niiden kirkkaus muuttuu ympäristön valon mukaan automaattisesti sekä näissä on hiilijalanjälkilaskuri, joka seuraa energiankulutusta.

Haltian ravintolassa keittiön laitteista saatava ylimääräinen lämpö käytetään tehokkaasti hyväksi. Ravintolan ruoka on pääosin kotimaista alkuperää, raaka-aineet ovat lähiruokaa parhaimmillaan ja luomua pyritään käyttämään mahdollisimman paljon. Ravintola käyttää vain vastuullisesti pyydettyä kalaa, kasvisruokaa on tarjolla joka päivä sekä hävikkiruoka hyödynnetään.

Haltian hankinnoissa suositaan kestäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Haltian kaupassa ei ole muovikasseja, vain paperisia. Rakennuksessa myös lajitellaan ja kierrätetään jätteet. Haltiassa neuvotaan sekä työntekijöitä että vierailijoita lajittelemaan oikein.

Haltiaan pääsee julkisilla liikennevälineillä ja vierailijoita kannustetaan käyttämään niitä ennen kaikkea tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi pyydetään HSL:stä lisävuoroja tarpeen mukaan ja viestitään tästä sosiaalisessa mediassa.

Haltian palvelut rakennetaan luonto huomioiden. Haltian retkikohteet on suunniteltu ympäristöön sopivaksi ja siten, että luontoarvot vähiten vaarantuvat. Palvelurakenteista tehdään pitkäikäisiä ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Huolto järjestetään niin, että se rasittaa mahdollisimman vähän alueen luontoa. Kävijöitä kehotetaan suojelemaan luontoa ja keräämään roskat mukanaan.

 

 

Sosiaalinen vastuu: Luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia

Haltian lähiympäristö ja Nuuksion metsät ja vedet tarjoavat hyvät retkeily- ja virkistäytymismahdollisuudet. Maksutta ovat käytettävissä mm. autiotuvat, tulipaikat, retkeilyreitit ja asiakaspalvelu Haltiassa.

Haltia kannustaa kestävään retkeilyyn, jossa otetaan vastuu ympäristöstä. Luontokasvatuksen avulla lisätään ymmärrystä luonnonsuojelun merkityksestä ja tuetaan ihmisten luontosuhteen rakentamista. Luontokoulun ja opastustuotteiden avulla mahdollistetaan kaikenlaisille koululaisille pääsyn luontoretkille.

Ihmiset ovat kiinnostuneita tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi. Haltian suurin omistaja Metsähallitus tarjoaa yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa monenlaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan suojelualueiden hoidon, uhanalaisen lajiston sekä riista- ja kalakantojen kestävyyden parissa. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ihmisten määrä on kasvussa.

 

Nuorten oppimista ja työllistymistä tuetaan

Haltia työllistää vuosittain monia nuoria ja tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja.

Haltiassa tarjotaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukevia luontokoulupäiviä, opastuksia, koulutuksia ja työpajoja.

Kouluille ja päiväkodeille järjestetään Luontokoulu-päiviä ja opastuksia sekä kannustetaan omatoimiseen retkeilyyn.

 

 

 

Kulttuurinen vastuu: perintöä vaalitaan

Kalevala on Haltian arkkitehtuurin inspiraation lähde ja se näkyy niin talon ulko- kuin sisäpuolellakin.

Haltiassa toteutetaan paljon eri ikäisille sopivia Suomen kulttuuriperinnettä tukevia opastuksia ja ohjelmia.

Haltiassa korostetaan että luonto ja jokamiehenoikeudet ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä.