arrow-right arrow-down search share

Kursseja ja työpajoja

 

Kurssimme ja työpajamme innostavat luokasta luontoon. Tule, tee itse, koe ja opi!

Ilmoittautumiset koulutuksiin viimeistään viikkoa aiemmin (ellei muuta mainita) kurssin kohdalla löytyvän Lyyti-lomakkeen kautta.

Järjestämme myös tilauskursseja, joko Haltiassa tai koulun omissa tiloissa ja lähiympäristössä. Kurssien aiheina ovat:

 • Metsä menee mediaan - kurssi ilmiöoppimisesta
 • Lintujen kevät -kurssi
 • Reppu selkään ja retkelle!

Tulevat koulutukset

 

SYKSY 2018

Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest)

 • Osa 1: la 27.10.2018 klo 9–16

 • Osa 2: to 22.11.2018 klo 16–19

Kurssilla perehdytään motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Kurssilla perehdytään menetelmään metsäteeman ympärillä, käytännössä itse kokeillen. Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsiryhmänsä kanssa oman projektin. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen metsäyhdistyksen (SMY) kanssa. Kouluttajina menetelmää työssään soveltaneet luokanopettaja Mari Leijamaa ja lastentarhanopettaja Maarit Kasurinen.

Me ollaan tulevaisuus - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

 • to 15.11.2018 klo 15-18

Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Kurssilla kokeillaan tulevaisuuskasvatuksen erilaisia menetelmiä, keskustellaan ja tulevaisuusajatellaan. Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattajat.

 • Kohderyhmä: peruskoulun opettajat
 • Koulutukseen sisältyy vierailu Haltian uudessa erikoisnäyttelyssä Jälki. Jälki käsittelee ihmisen aiheuttamia ympäristönmuutoksia ja tarjoaa ratkaisuja niihin.
 • Ilmoittautuminen>

KEVÄT 2019 

"Onko sinivuokolla oikeuksia?"- Arvot, ympäristö ja vastuuseen kasvaminen

 • ke 13.2.2019 klo 15-18

Tarvitseeko luontoa suojella? Kenen vastuulla ympäristöongelmien ratkaiseminen on? Ympäristövastuuseen kasvattamiseen liittyy paljon arvokysymyksiä. Arvolatautuneet sisällöt saattavat herättää ristiriitoja oppilasryhmän sisällä tai opettajan ja oppilaan välillä. Tällä kurssilla tarkastelemme ympäristökasvatusta arvokasvatuksen näkökulmasta. Millaisia haasteita liittyy ympäristövastuuseen kasvattamiseen ja miten niitä voidaan ratkaista? Miten etiikan näkökulman saisi tuotua osaksi ympäristökasvatusta? Kurssilla saat työkaluja käytännön kasvatustyöhön ja pääset pohtimaan kasvattajan etiikkaa arvolatautuneen sisällön opettamisessa.

 • Kurssi sopii monen eri oppiaineen opettajille, esimerkiksi yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, maantieto ja katsomusaineet.
 • Kouluttajina toimivat Haltian luontokasvattaja ja ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi.
 • Ilmoittautuminen>

Mun metsä - Oppilaslähtöisen metsäretken menetelmiä

 •  ke 15.5.2019 klo 15-18

Kurssilla kokeillaan erilaisia ulkona oppimisen yhteistoiminnallisia menetelmiä metsäretkellä. Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet metsäluonnossa. Tukeudutaan eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin sekä monialaisen oppimisen periaatteisiin, rakentaen vuorovaikutuksessa oppilaita ja opettajia innostavaa retkiohjelmaa.

 • Kouluttajana toimii Haltian luontokasvattaja.
 • Kohderyhmä: alakoulun ja yläkoulun opettajat
 • Ilmoittautuminen>

Tervetuloa kursseillemme!

 

Pääkaupunkiseudun muutkin luontokoulut järjestävät opettajille, kasvattajille ja muille kiinnostuneille täydennyskoulutusta. Kursseilla saat taitoja uuden opetussuunnitelman 2016 toteuttamiseen. Lue pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen tarjoamista koulutuksista Ympäristökasvatuksen kurssit 2018-2019 -esitteestä, joka on ladattavissa täältä >