arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Allmänna användningsvillkor för webbtjänsten Haltia.com

Beskrivning av webbtjänsten

Webbtjänsten Haltia.com (senare även ”webbtjänsten” eller ”tjänsten”) produceras och upprätthålls av Forststyrelsen (FO-nummer: 0116726-7).  

Användaren förbinder sig att använda haltia.com-webbtjänsten i enlighet med dessa användningsvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

Alla uppgifter i tjänsten publiceras endast i informationssyfte och ska inte behandlas som juridisk, affärsmässig eller liknande rådgivning. Forststyrelsen ansvarar inte för de i tjänsten presenterade uppgifternas lämplighet för användarens behov eller för resultaten av åtgärder som vidtagits utifrån dessa uppgifter. Användaren av tjänsten godkänner dessa användningsvillkor som bindande vid användning av tjänsten.

Nyttjanderätt till det material som publiceras i webbtjänsten

Webbtjänsten Haltia.com får användas endast för privata, icke kommersiella ändamål. Användaren får inte utnyttja tjänsten eller delar av den på något annat sätt utan Forststyrelsens skriftliga tillstånd. Alla tjänstens rättigheter, inklusive upphovsrätten, tillfaller Forststyrelsen och/eller dess samarbetspartner. Användaren har inte rätt att distribuera, publicera, översätta eller ändra dokument eller material eller överlåta dessa till tredje part utan att på förhand ha fått en skriftlig tillåtelse.

Det är tillåtet att skriva ut sidor eller delar av sidor i webbtjänsten Haltia.com för användarens egna personliga bruk.

Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och annat offentligt material för information till allmänheten, men informationskällan bör då alltid nämnas.

I Haltia.com-webbtjänsten ingår en bildbank, vars bilder och logotyper får användas fritt för journalistiska eller kommunikativa ändamål som rör Haltia och Forststyrelsen på ett sätt som är förenligt med god sed. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte. Alla rättigheter till materialet i bildbanken tillfaller Forststyrelsen och i samband med användning bör Forststyrelsen nämnas som bildkälla.

Användning av kontaktuppgifter

På Forststyrelsens webbtjänst finns kontaktuppgifter till Forststyrelsens anställda. Det är förbjudet att använda kontaktuppgifterna för andra än privata ändamål. Användning av kontaktuppgifterna för kommersiella ändamål såsom all slags direkt marknadsföring är särskilt förbjudet.

Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen strävar efter att upprätthålla så felfri och högklassig information som möjligt på sin haltia.com-webbtjänst, men kan inte garantera att sidorna eller innehållet är felfria. Forststyrelsen har rätt att förbättra och ändra tjänstens innehåll och uppbyggnad.

Forststyrelsen ansvarar inte för att tjänsten är fortlöpande tillgänglig och garanterar inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador för användaren på grund av felaktigt innehåll, tekniska fel eller underhållsarbete.

Forststyrelsen har rätt att ändra programvara, databas, hårdvara och övriga delar av tjänsten.  Forststyrelsen har när som helst rätt att ta tjänsten eller delar av den tillfälligt eller permanent ur bruk.

Material som producerats av andra

Forststyrelsen ansvarar inte på något sätt för innehåll eller verksamhet i andra webbtjänster som är tillgängliga via webbtjänsten haltia.com. Genom att förflytta sig till länkade sidor godkänner användaren att sidorna inte längre kontrolleras av Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har några möjligheter att påverka deras innehåll. Att en extern länk ingår i haltia.com-tjänsten innebär inte att Forststyrelsen på något sätt skulle göra reklam för sidorna eller tjänsterna i fråga.

Tillämplig lag och lösning av konflikter

På användningen av tjänsten och tolkningen av användningsvillkoren tillämpas Finlands lag. Konflikter som baserar sig på dessa användningsvillkor eller på tjänsten som dessa villkor avser strävar man efter att i första hand lösa genom förhandlingar mellan parterna. Ifall detta inte lyckas löses konflikterna i Vanda tingsrätt som första instans.

Ikraftträdande och ändring av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft från och med uppdateringstidpunkten (nederst på webbsidan) och gäller tills vidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren, och de nya användningsvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt då de publiceras i webbtjänsten.

Uppdaterad 10.4.2012