arrow-right arrow-down search share

Det händer i Haltia

NouX Outdoor Camp - Dagsläger för 1-3 klassister

3–6.6.2019, varje dag kl 8-16:30

Årets nya läger för 1- 3 klassister ombinerar natur och motion på ett mångsidigt och roligt sätt.

Under lägerveckan får du b.la. upptäcka naturens djur, klättra och paddla. Vi satsar på utomhus aktiviteter och vi har också tid till lek, spel och simning under lägerveckan. Lägerprogrammet är mångsidigt och ordnas av Solvalla Idrottsinstitut i samarbete med Finlands Naturcentrum Haltia. Lunch och mellanmål ingår i priset.

Pris: 155 €

Mer info och anmälning här >

MOVE! Camp - Dagsläger för 4-6 klassister

17-20.6.2019, varje dag kl 8-16:30

Ett uppmuntrande sätt att få uppleva vad rörelse betyder ur naturens, motionens och teknologins synvinkel. Under detta aktiva läger bekantar vi oss med vad rörelse är från teknologins, kontenst, moitonens och naturens synvinklar. Vi kombinerar vårt kunnande och tillsammans kan vi skapa något helt nytt, utan att glömma att ha det roligt. Tillsammans utforskar vi, testar, funderar och upplever dessa olika områden. Det här är ett läger för dig som vill uppleva något nytt och vill lära dig om dessa olika vetenskapsområden.

Lägerprogrammet är mångsidigt och ordnas av Solvalla Idrottsinstitut i samarbete med Finlands naturcentrum Haltia och Aalto universitetets Junior verksamhet. Lunch och mellanmål ingår i priset.

Pris: 155 €

Mer info och anmälning här >

Kom med i Junior Ranger

Forststyrelsen ordnar (finskspråkig) Junior Ranger-verksamhet i Noux nationalpark för 11–17-åringar. På Junior Ranger-lägren får deltagarna vara aktiva och pröva på varierande uppgifter och undersökningar – de får en bild av nationalparksarbetarnas mångsidiga vardag. Junior Ranger-verksamheten ordnas i samarbete mellan Noux nationalpark och Haltias naturskola. Nästa läger för 11-13-åringar ordnas 30.7.-1.8.2019.

Läs mer på finska sidan >

Kommande evenemang 

I Haltia ordnas bl.a. naturlördagar, guidade naturexkursioner, pysselstunder för barn, konserter, foto- och konstutställningar samt andra evenemang året runt. Största delen av evenemangen är gratis, till någon kan det uppbärsas en liten deltagar-/inträdesavgift. Största delen av evenemang går på finska och uppgifterna hittar du på motsvarande finska sidan>

Nyheter

Läs de senaste nyheterna om Haltia på finska>