arrow-right arrow-down search share

Utflyktskalendern 2016 har publicerats

År 2016 arrangeras ett stort antal naturutflykter i huvudstadsregionen. I den bifogade broschyren hittar du uppgifter om alla utflykter, som städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla arrangerar. Vem som helst kan delta i utflykterna, stadsgränserna utgör inget hinder. Utflykterna är avgiftsfria och på finska om inget annat anges.

Broschyren kan hämtas från olika bibliotek, kundtjänstenheter och nu också från Haltia.

Ladda ner här >