arrow-right arrow-down search share

Guidning för skolklasser och daghemsgrupper

Reserveringar året runt via Haltias kundservice, per tfn 040 163 6200 eller haltia(at)metsa.fi.

Guidningspriserna är antingen per barn/elev eller per grupp. Vuxna följer med gruppen gratis. Inträdesbiljetterna är förmånligare för grupper från kommuner som finansierar Haltia (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och Vihtis).

Inne i Haltia

Teddys äventyrTeddys äventyr

Målgrupp: 4-6-åringar
Pris: 60 eur/grupp (högst 20 barn/guide), inträdesbiljett för udner 7-åringar är gratis
Längd: 45 min
Guidningsspråk: finska, svenska och engelska
Teddy har tappat bort sin mamma och ber barnen hjälpa honom att hitta mamma. Teddys saga för barnen på ett roligt äventyr genom Haltias huvudutställning. Guidningen bygger på berättelser och aktivitet.

Finlands natur

Målgrupp: Åk 1-2 och 7-9

Pris: 1,50 eur/elev (högst 25 elever/guide) + inträdesbiljetter 2,50 eur/elev (1 eur/elev från finansieringskommun)

Längd: 1 h
Guidningsspråk: Alla Haltias guidningsspråk

I Haltias huvudutställning upplever du hela Finlands natur. Tillsammans med en guide går vi på äventyr i naturen genom att kika in i vintern, natten, forsen och djurens bon med mera. Vi lär känna landskap från skärgården till fjällen.

Snö kanjon

Djurens arkitektur

Målgrupp: Åk 3-4

Pris: 1,50 eur/elev (högst 25 elever/guide) + inträdesbiljetter 2,50 eur/elev (1 eur/elev från finansieringskommun), gratis för åk 3-4 från Esbo (KULPS)

Längd: 1 h
Guidningsspråk: Finska, svenska och engelska

Vad finns djup inne i myrstacken? Vem har gjort luftkonditionering i sitt bo? Den här aktiverande guidningen leder eleverna in i arkitekturens värld genom djurens fascinerande arkitektoniska lösningar.

Istidens spår

Målgrupp: Åk 5-6

Pris: 1,50 eur/elev (högst 25 elever/guide) + inträdesbiljetter 2,50 eur/elev (1 eur/elev från finansieringskommun )
Längd: 1 h
Guidningsspråk: finska och svenska

Varför ser Finlands natur ut som den gör? Hur anpassar sig djuren till vintern? Hurdana pärlor i den finska naturen skyddas? Den inspirerande guidningen i Haltian huvudutställning inleds med en istidsdemonstration där alla får delta, och fortsätter genom vinternaturen och vidare till våra finaste naturområden. Guiden ger olika små uppgifter på vägen.

Omvandlingar-verkstad

Målgrupp: Åk 5-9, gymnasium och yrkesläroverk

Pris: 100 eur/grupp (högst 25 elever/guide), gratis för åk 5-9 från Esbo (KULPS)
Längd: 1,5 h
Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

Hurdan är processen för formgivning? Hur kan man söka inspiration och idéer i naturen? Vad är en prototyp? Eleverna bekantar sig med formgivningsprocessens olika skeden och lär sig använda dem i sitt eget arbete. Vi använder naturmaterial och naturen som inspiration. Under verkstaden gör vi en kort utfärd i skogen.

Framtidens stig Ab

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasium och yrkesläroverk
Pris: 150 eur/grupp (högst 25 elever)
Längd: 2 h
Guidningsspråk: finska och svenska

Framtidens stigFramtidens stig Ab är ett spelbaserat program vars målsättning är stärka elevens förståelse för bio- och kretsloppsekonomi samt för de beslut och val som görs i samhället för att främja hållbar utveckling. Dessutom understöder programmet elevens förmåga att lyssna på andra, fatta gemensamma beslut och framföra kreativa lösningar för en hållbar framtid. Programmet passar speciell väl för att stödja innehållsområdet 6 inom högstadiets biologi- och geografiundervisning, gymnasiets obligatoriska kurs En värld i förändring (GE1) samt studier om hållbar utveckling inom alla yrkesutbilningar.

I spelet Framtidens stig Ab grundar deltagarna ett eget fiktivt företag. I spelet görs val gällande såväl byggnadsmaterial, energilösningar som transporter och produktplanering. Mellan varvena diskuteras gemensamma beslut som en del av samhället. Vad göra om framtiden ser ohållbar ut?Spelet spelas både på pekplattor och i den verkliga omgivningen i Haltia (inte i utställningarna). 

Obs! Med hjälp av understöd från Finlands Skogsstiftelse kan Haltia erbjuda programmet Framtidens stig Ab gratis för 20 grupper från högstadiet, gymnasiet eller yrkesutbildning under år 2018. Skolklasser som bokat programmet kan ansöka om transportbidrag från Finlands Skogsstiftelse. Mera info >>

 

I Haltias närnatur

Konst ur naturen

Målgrupp: 5-6-åringar

Pris: 60 eur/grupp (högst 20 barn/guide)

Längd: 1 h

Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

Tillsammans med en guide bekantar sig barnen med Haltias närnatur genom lek och aktivt skapande. Målsättningen är att njuta av en gemensam stud i naturen och upptäcka dess fascinerande detaljer.

Frans Flygekorres naturstig

Målgrupp: 5-6-åringar

Pris: 60 eur/grupp (högst 20 barn/guide)

Längd: 1 h

Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

På Frans Flygekorres naturstig går vi på äventyr i Haltias närnatur. Målsättningen är att bekanta sig med flygekorrens liv och naturen genom lek och undersökningar.

Djurens olympiad

Målgrupp: förskolan och åk 1-3
Pris: 100 eur/grupp (högst 25 elever/guide), gratis för åk 1-2 från Esbo (KULPS)
Längd: 1,5 h
Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

Kan du smyga på ett byte lika tyst som ett lodjur? Springer du snabbare än björnen? Har du en myras krafter? Hoppar du längre än fältharen?
Djurens olympiad är en 1,5 timmar lång lekfull motionsutfärd ledd av en guide i Noux vackra landskap. Välkommen till ett lekfullt idrottsevenemang med djurtema! Målsättningen är att stärka motoriska grundfärdigheter och att röra sig i naturen.

Vi går till skogs

Målgrupp: Åk 1-4

Pris: 1,50 eur/elev (högst 25 elever/guide)
Längd: 1 h
Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

Soldottersstigen (1,4 km) berättar om skogsnaturens mångfald. Under guidningen utforskar och upplever vi skogen med alla sinnen.

Skutsin kallar

Målgrupp: Åk 5-9
Pris: 1,50 eur/elev (högst 25 elever/guide)
Längd: 1 h
Guidningsspråk: finska, svenska och engelska

Soldottersstigen (1,4 km) berättar om skogsnaturens mångfald. Under guidningen undersöker vi skogsnaturen och funderar på skogens betydelse för människan. 

 

Prisuppgifterna på den här sidan gäller grupper från grundskolan och småbarnsfostran. För övriga barn- och ungdomsgrupper gäller normal guidningstaxa 95 eur/inledd timme/grupp.