arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x
Bild: Lahdelma & Mahlamäki Oy

Ekoteknologi

Bergvärme, solfångare, gräsbelagt tak, självreglerande luftkonditionering och belysning – i Haltia har miljön uppmärksammats i allt. Bakom det miljövänliga naturcentrumet ligger en välgjord design och moderna ekologiska lösningar.

Haltia har ritats och byggts enligt principerna för hållbart byggande med ett så litet koldioxidavtryck som möjligt som mål. Miljöaspekterna beaktas även i Haltias verksamhet.

Miljövänlig arkitektur

Haltia har planerats så att uppvärmning, avkylning och belysning kräver så litet energi som möjligt. Tack vare byggnadens runda form är storleken på byggnadens skal i förhållande till dess kubikvolym väldigt liten. Den nedersta våningen är helt under markytan. På det här viset blir värmeförlusten ytterst liten.

Byggnadens terrass är placerad så att den skuggar de lägre våningarna, vilket ger ett minskat nerkylningsbehov på sommaren. Det låga antalet fönster minskar såväl nerkylningsbehovet som värmeförlusten. I och med att det inte kommer in naturligt ljus i utställningarna hålls utställningsarmaturens effektbehov lågt.

I planeringen av Haltia har även väderstrecken och dygnsväxlingen tagits i beaktande. På så sätt får man hjälp av naturen med en effektiv och miljövänlig uppvärmning och belysning.

Det huvudsakliga byggnadsmaterialet i Haltia är trä. Byggnadens fasad består av trä, koppar, natursten, gräs och asp – material som håller länge. Det gröna taket binder dessutom koldioxid i atmosfären.

Många användingsområden

Haltia är planerat för att vara så mångsidigt användbart som möjligt. Så gott som alla utrymmen kan enkelt anpassas efter olika användningsbehov med hjälp av till exempel flyttbara väggar och en flexibel inredning. Flexibiliteten i kombination med långa öppettider möjliggör en hög användningsgrad.

Flera av utrymmena i Haltia har en egen ingång. Tack vare dessa kan man vid behov använda endast en del av byggnaden och slippa starta till exempel luftkonditioneringen i hela byggnaden.

Energi från jordens inre

Uppvärmningen och avkylningen av Haltia sker med sol- och jordenergi. Byggnaden är till 75 procent självförsörjande vad gäller uppvärmningen och till 100 procent självförsörjande i fråga om avkylningen.

På sommaren kyls byggnaden ner med hjälp av solenergi genom att värmen flyttas in i berget. Därifrån tas den sedan på vintern och används för uppvärmning. Tack vare hybridenergin från berget och solen behövs endast 25 procent av uppvärmningsenergin i form av nätström. Haltia använder elektricitet som producerats med förnybar vindkraft.

Haltias aktiva ventilationssystem reagerar på antalet personer i ett rum. Detsamma gäller belysningen på toaletterna och i kontorslokalerna – den blir svagare eller starkare enligt behov. På sommaren värms byggnadens kranvatten upp med energi från solfångarna och de automatiska blandarna och vattenfria pissoarerna minskar vattenförbrukningen. Värmen från kylanläggningar, köksanläggningar och ventilationssystem tas till vara.

Miljövänligt ända fram

I och med att Haltia ligger mitt i huvudstadsregionens grönområde (Gröna Bälte), utmed huvudleden som leder till Noux nationalpark, kommer centrumet inte att öka färdbehovet hos personer i huvudstadsregionen som använder naturen för rekreation. En väg för gång-, cykel- och mopedtrafik har byggts. På sommaren kan man göra en dagsutflykt till Finlands naturcentrum Haltia och Noux med researrangörer (bl.a. Strömma Finland och Natura Viva). Läs mer om trafikförbindelser >

Förbindelsestigar från Haltia till Noux nationalpark och andra friluftsområden i regionen har byggts. Uthyrningsservice av utrustning för friluftsliv finns i Haltia och här ges även information om ekologiskt friluftsliv. Läs mer om friluftsliv >

Bredvid huvudingången till Haltia finns en parkeringsplats för cyklar. Man kan också ladda elbilar på Haltias parkeringsplats.

Pris i EMYA för hållbar utveckling

Våren 2015 tilldelades Finlands naturcentrum Haltia som första i världen ett pris för hållbar utveckling vid den prestigefyllda tävlingen European Museum of the Year.

 EMYA logo ilman teksti