arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Elteknik

Lokalerna i Haltia kan ändras enligt behov, och man har strävat efter samma egenskap i eltekniken i huset. Byggnadens jordvärmesystem reducerar elförbrukningen, då det minskar behovet av el för uppvärmning och avkylning.

Målet är att Haltia i framtiden tack vare solenergi och jordvärme är så självförsörjande med el som möjligt. Om man kommer att behöva utomstående el för att täcka elförbrukningen, försöker man använda el från träbaserad energi. Man kan följa med elförbrukningen i olika delar av byggnaden och olika verksamheters energiförbrukning via infoskärmar i entréhallen.

Smart belysning reglerar sig själv

Belysningen och utställningstekniken står för största delen av elförbrukningen i Haltia. Byggnaden har planerats så att det naturliga ljus som kommer in genom fönstren kan utnyttjas i stor utsträckning exempelvis i entréhallen och restaurangen. Däremot har man stängt ut det naturliga ljuset från utställningslokalerna, så att utställningslampornas effektbehov hålls så litet som möjligt. I Haltias utomhusbelysning används LED-lampor.

Man har minskat elförbrukningen för inomhusbelysningen i Haltia med hjälp av rörelsedetektorer och närvarodetektorer. Rörelsedetektorer finns bl.a. i hjälputrymmena, toaletterna och gångarna. Då ingen rör sig i gångarna, minskar belysningen till 10 procent av normalnivån, och vid behov ökar ljuset igen till normalnivån. Det lönar sig inte att släcka lysrörsarmaturen helt och hållet, för släckning av lysrör förkortar deras livslängd. Tack vare den lägre belysningsnivån minskar elförbrukningen och förlängs lampornas användningstid.

Belysningen vid personalens arbetsplatser styrs av närvarodetektorer, som är noggrannare än rörelsedetektorer och upptäcker till och med fingrarnas rörelser över tangentbordet. 

Man har enkom valt energisparande apparater till Haltias utställningar. Med utställningarnas centraliserade och fjärrstyrda kontrollteknik kan man kontrollera och stänga av hela utställningsapparaturen då den inte behövs.

Hissens inbromsningsenergi tas till vara

I Haltia finns det en hiss, som betjänar hela naturcentrumet. Hissens inbromsningsenergi tas till vara och lagras i ackumulatorer, varifrån den kan tas i bruk igen för att driva hissen. Med den energi man får från hissen skulle man köra en tvättmaskin tre gånger om dagen året runt.

Sol ur vägguttag  

I framtiden, då tekniken gått ännu lite framåt, kommer man att bygga sådana solpaneler till Haltia som producerar solenergi som kan överföras till elnätet. Solpanelerna kommer ytterligare att höja Haltias självförsörjningsgrad vad gäller energi.

Reservgenerator håller Haltia i gång vid elavbrott

Haltia är byggt av trä och därför har man med ett reservsystem säkerställt att husets släckningssystem fungerar också vid elavbrott. Reservgeneratorn drivs med dieselolja och garanterar att systemet fungerar om det uppstår en eldsvåda.

Reservgeneratorn står dock inte oanvänd annars heller. Man kan överföra elström till byggnadens elnät också vid så kallade normala elavbrott, alltså då det inte är fråga om en brand. Haltia fungerar därför nästan normalt vid elavbrott: reservgeneratorn börjar med femton sekunders fördröjning förse byggnadens belysning, utställningsteknik och andra verksamheter med el till nästan 100 procent.