arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

VVS-teknik

Haltia uppvärms och avkyls med sol- och jordenergi. Målet är att Haltia ska vara till 75 procent självförsörjande vad gäller uppvärmning och till 100 procent självförsörjande i fråga om avkylning.

Uppvärmning i takt med årstiderna

I berggrunden har man borrat Haltia 15 borrbrunnar, som går till ca 300 meters djup i berget. Uppvärmningen och avkylningen av Haltia baserar sig på de jordvärmerör som finns i dessa brunnar, och de har en sammanlagd längd på 11 kilometer. I rören kretsar ca 20 kubikmeter köldbärarvätska, med hjälp av vilken värmeenergin förflyttas mellan Haltia och berggrunden. Köldbärarvätskan innehåller etanol och vatten.

På vintern fås värme ur berggrunden   

På bilden maskinrummet, geotermisk värmesystemI berggrunden lagras under sommaren värme, som man sedan under vintern kan använda till uppvärmningen av Haltia. Köldbärarvätskan leds i värmeöverföringsrör till berggrunden, där den värme som magasinerats i berget värmer upp vätskan. Den uppvärmda vätskan återvänder sedan till byggnaden. 

I byggnaden tar en värmepump vara på värmen i köldbärarvätskan dvs. kyler ner vätskan. I pumpen höjs den återvunna värmens temperaturnivå ytterligare och värmen överförs sedan till byggnadens uppvärmningssystem, t.ex. golvvärmen eller värmeelementen. Den nedkylda köldbärarvätskan går i rören tillbaka in i jorden, där den åter värms upp av den naturliga värmen i jorden.  

På sommaren avkyler berget Haltia

I sommarhettan tenderar innetemperaturen i byggnader att höjas mer än önskat. Då är man tvungen att kyla ner inneluften, alltså  avlägsna överlopps värme ur luften. I allmänhet överförs värmen ut i luften utanför byggnaden med hjälp av luftkonditioneringsanläggningar.

I Haltia avlägsnas värme ur inneluften bland annat med fläktkonvektorer och kylbafflar, i vilka det cirkulerar kallt vatten. När det svala vattnet tar åt sig värme ur byggnaden värms det upp. Värmen som bundits i vattnet överförs tillbaka till byggnadens jordvärmesystem och leds i jordvärmerören till berggrunden.

Efter vinterns uppvärmningsperiod har berggrundens temperatur sjunkit något under normaltemperaturen. Då den varma köldbärarvätskan leds från Haltia till berget, kyls vätskan ner: den avger alltså värme till marken och kommer sedan tillbaka till byggnaden nedkyld. Samtidigt uppvärms berggrunden en aning. 

Solvärme tas till vara  

På bilden solpanelerna på taket HaltiaMan tar till vara energi för Haltias uppvärmningssystem också med solfångare på husets tak. De så kallade vakuumrörssolfångarna fungerar så att solens strålar reflekteras genom vakuumet från en svart yta, och både ytan och värmeöverföringsmediet inne i solfångaren uppvärms. Tack vare vakuumet stannar värmen i röret, för den omgivande luften kommer inte åt att kyla ner det.

Värmeöverföringsmediet värmer upp den köldtåliga vätska som går från solfångarna till Haltias uppvärmningssystem. Den uppvärmda vätskan används tillsammans med jordvärmen till att värma vattnet för tilluftsaggregaten, värmeelementen och golvvärmerören samt Haltias bruksvatten.

Då solfångarna producerar mer värme än man behöver just för tillfället kan överlopps solvärme ledas till berggrunden med köldbärarvätskan i jordvärmesystemet. På detta sätt kan man också förhindra att solfångarna överhettas.

Målet är att endast 25 procent av Haltias uppvärmningsenergi i framtiden – tack vare hybridenergin från berget och solen ¬– härstammar från elnätet. Man försöker också använda el som producerats med förnybar träbaserad energi.  

Spillvärme tas också till vara  

Den spillvärme som kylanordningarna och de övriga maskinerna ger upphov till tas till vara och överförs med hjälp av värmeväxlare till byggnadens jordvärmesystem. Beroende på årstid och behov används spillvärmen för uppvärmning av Haltia eller lagras i berggrunden.

Vatten används sparsamt

Vattenförbrukningen är mindre tack vare Haltias automatiska vattenkranar och vattenfria pissoarer. Bruksvattnet värms om somrarna främst upp med energi från solfångarna och om vintrarna med bergvärme.

Luftkonditionering enligt antalet besökare

Haltias aktiva, självreglerande luftkonditioneringssystem reagerar på antalet personer i byggnaden. Systemet möjliggör också övervakning och reglering av inneluftens kvalitet. I Haltia finns det flera skilda lokaler med egen ingång, och därför behöver man inte ha luftkonditioneringen påkopplad i hela byggnaden om endast en del av lokalerna används.  

Haltias inneluft regleras med automatiska system så att endast den mängd frisk luft tas in i byggnaden som behövs just då, så luftkonditioneringen är alltid optimal och energi går inte till spillo. Systemet förbrukar bara lite el men garanterar ändå att inneluften är av god kvalitet. Spillvärmen från ventilationssystemet tas till vara och används för förvärmning av tilluften.