arrow-right arrow-down search share
Bild: Forststyrelsen/Meri Marttinen

Trafikförbindelser

Haltias adress är Nouxvägen 84, 02820 Esbo. Naturcentrumet Haltia ligger cirka 35 kilometer från Helsingfors centrum och 17 kilometer från Esbo centrum. Du når Haltia med kollektivtrafik, cykel, egen bil eller till fots. Läs mer under kartan.

Loading...

Med buss till Haltia

Med buss nummer 245(A/K) som går från Esbo centrum (plattform 32) tar du dig behändigt till Haltia. Till Esbo centrum kommer du till exempel med tåg. Kliv av buss 245(A) på hållplatsen vid Solvalla idrottsinstitut. Från hållplatsen är det bara cirka 30 meter till naturcentrumet Haltia. I Esbo reser du med stadens interna biljetter – på kollektivtrafiklinjer som passerar huvudstadsregionens kommungränser behöver du en regionbiljett. Resan från Esbo centrum till Haltia tar cirka 25 minuter och från Helsingfors centrum till Haltia totalt cirka en timme. 
Haltias adress är: Nouxvägen 84, Esbo. Du hittar tidtabeller och kartor på adressen hsl.fi

Med cykel eller till fots till Haltia

En cykelparkering finns bredvid huvudingången till Haltia.

Du kan även gå till fots till Haltia, för förbindelsen mellan Noux nationalpark och Haltia håller som bäst på att utvecklas. Man kan vandra till Haltia från Noux sjöplatå till exempel från friluftsområdena Pirttibacka, Salmi och Oitans. Man kan också gå till Haltia från Noux västra sida från Veikkola och Klassari port. Läs mer om vandringsleder >

Med bil till Haltia

För att komma till Haltia med bil viker du av från Nupurbölevägen (väg 110, gamla Åbovägen) vid Nupurböle och kör mot norr på Brobackavägen. Brobackavägen övergår snart till Nouxvägen. Kör längs med den  8 km fram till Solvalla och Haltia. Det finns platser för 200 bilar på Haltias parkeringsplats och 4 st gratis platser för elbilar att laddas.