arrow-right arrow-down search share
Bild: Forststyrelsen/Aura Piha

Upplev huvudstadsregionens grönområden

Gröna bältet -utrymmet gör dig förtrogen med nätverket av naturobjekt i huvudstadsregionen, dvs. huvudstadsregionens grönområden. 

I utrymmet ingår en helt ny sorts kartor som gjorts på stora multipekskärmar. Kartorna kan du använda om du vill bekanta dig med olika områden eller planera utflykter.