arrow-right arrow-down search share

Ny specialutställning: Spår

Utställningen Spår visas i Finlands naturcentrum Haltia 3.11.2018 - 12.5.2019
Haltia Jalki vaakakuva haltia.com

 

I början av november 2018 öppnas den första kraftigt ställningstagande utställningen i Haltias historia: Spår. Utställningen tar fram människans spår i naturen genom nordiska fotografers bilder och personliga berättelser.

Människan har alltid lämnat spår efter sej i naturen. På Haltia är vi oroade av att spåren just nu är mera uppenbara än någonsin tidigare. Dystra nyheter om utdöende arter i en allt kraftigare klimatförändring och nedskräpningen av haven och naturen ger oss ångest!

Haltia Jälki kuva Anne Overas

Bild: Anne Øverås

Människan är en del av naturen och helt beroende av den och därför är det helt naturligt att miljöproblemen skapar oro och ångest. Miljöångest har konstaterats kunna orsaka psykofysiska symptom såsom kraftlöshet, smärta och depression. Apati och depression är ändå ingen lösning på detta skrämmande tillstånd.

”Som vi lever idag kommer Haltia att bli hela Finlands naturmuseum. Vi vill att floran och faunan i Finland ska vara artrik och livskraftig även i fortsättningen”, säger naturcentrets direktör Tom Selänniemi.

Haltia Jälki kuva Sylwia Grabinska

Bild: Sylwia Grabinska

Avsikten med Spår är att väcka tankar, inge hopp och hjälpa att hantera miljöångesten. I bästa fall kan ångesten vändas till en resurs. Alla kan påverka sina egna spår genom bättre val enligt egna möjligheter.

Naturfotografering har påståtts försköna naturens verkliga tillstånd. Spår-utställningens bilder lämnar inte rum för missförstånd. Vackra och känslofyllda bilder väcker motstridiga och beklämmande känslor hos betraktaren. Motstridigt är också människans liv på jorden: en vacker och värdig samexistens, men samtidigt en stor förstörande kraft.

Haltia Jälki Eva Frisnes

Bild: Eva Frisnes

Framtiden byggs tillsammans och på olika nivåer. Haltia presenterar en mängd påverkningsmöjligheter, av vilka besökaren kan välja sina. Besökarna kan också stiga in i röstningsbåset och skriva sina hälsningar beträffande naturens framtid till Finlands kommande regering.

 

Utställningen är ett samarbete mellan föreningen BioFoto Finland och miljöforskare Panu Pihkala. Utställningens bilder kommer från olika delar av världen. Utställningen har planerats och byggts upp i Finlands naturcentrum Haltia. Den kan upplevas i Haltia 3.11.2018 - 12.5.2019, efter vilket den åker den på internationell turné.

#HaltianJälki #MunJälki
Haltia Jälki Heidi Holmlund

Bild: Heidi Holmlund