arrow-right arrow-down search share
Foto: Alina Tuomisto /Forststyrelsen

Haltias utställningar fortsätter ute

Haltias uteutställningsområde öppnades i augusti 2016 på Haltias aktivitetsplan. Utställningsstrukturerna består av 32 ytor där olika utställningssamlingar kan hängas upp. Haltias besökare kan se utställningarna med normala inträdesbiljettens pris eller med att betala skillt 2,50-5 €.

Den första utställningen var ”Taiga” som berättade om Finlands vilddjur. Under vintern-våren 2017 hette utställningen ”Pelagos” som visade Medelhavets skyddsområde för havsdäggdjur. Sommaren-hösten 2017 hade området som utställing "Mannen och vargarna", som grundade sig på världskända naturfotografen Jim Brandenburgs bilder av vargar. Just nu väntar vi på följande uteutställning, som borde öppnas våren 2018.

Mies ja sudet_intro