arrow-right arrow-down search share
Bild: Aura Piha

Materialbank

Bilderna i Haltias bildbank får användas fritt för journalistiska och kommunikativa ändamål som rör Haltia och Forststyrelsen på ett sätt som är förenligt med god sed. Forststyrelsen och Finlands naturcentrum Haltia innehar alla rättigheter till materialet i bildbanken och Finlands naturcentrum Haltia bör nämnas som bildkälla i samband med att materialet används.