arrow-right arrow-down search share

Ansökning till Haltias naturskola

Nästa läsårs avgiftsfria naturskoldagar kan reserveras av grundskolor från kommuner som deltar i finansieringen av Haltias verksamhet (Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Vanda och Vihtis). Naturskolan är alltid avgiftsbelagd för grupper från andra stadiet. 

Ansökan till läsår 2018-2019 var öppen 23.4-31.5.2018.  Besluten om naturskoldagarna meddelas i början av augusti.

Kontakta Haltias kundservice om du är intresserad av avgiftsbelagda naturskoldagar i Haltias naturskola. Ett heldags naturskolprogram kostar 200 euro/grupp (max 25 elever) och ett halvdags (2h) naturskolprogram kostar 150 euro/grupp (max 25 elever). Avgiften innehåller inträdesbiljetterna till utställningen och handledningen under dagen.

För skolklasser och dagisgrupper erbjuder vi också ett brett urval guidningar inne och ute. Läs mer om innehållen och priser här.

Bokningar och aktuella ansökningar