arrow-right arrow-down search share

Kurser och verkstäder

Våra kurser och verkstäder inspirerar dig att ta ut din klass i naturen. Kom med, gör själv, upplev och lär!

Anmäl dig till fortbildningarna senast en vecka före. Vi arrangerar också beställningskurser om utomhuspedagogik och friluftsliv. Fråga efter tilläggsinformation per e-post luontokoulu@haltia.com.

Kommande fortbildningar 

HÖSTEN 2018

Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest)

  • Del 1: lö 27.10.2018 kl 9–16
  • Del 2: to 22.11.2018 kl 16–19

Me ollaan tulevaisuus - tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

  • to 15.11.2018 kl 15-18

 

 Våra kurser är oftast finskspråkiga. Mera info och anmälning via: https://www.haltia.com/luontokoulu/koulutukset-kasvattajille/

 

 

Välkommen till våra fortbildningar!

Huvudstadsregionens övriga natur- och miljöskolor arrangerar också fortbildning för lärare och andra intresserade. Kurserna ger arbetsredskap för att förverkliga den nyt läroplanen. Läs mer i den gemensamma kurskalendern som du hittar här.

Ulos Ut Out2