arrow-right arrow-down search share

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Läromedel och undervisningsmaterial

På den här sidan finns Haltias naturskolas läromedel om friluftsliv och natur- och miljöfostran. Materialen kan användas fritt i undervisningen. 

Friluftsliv

Allemansrätten

Materialet innehåller kort om allemansrätten, illustrerade av Vappu Ormio, samt tips för lärare och fostrare om hur man kan lära ut allemansrätten till barn och unga. Det finns sammanlagt 15 kort, varav 10 beskriver någonting som är tillåtet enligt allemansrätten, 3 beskriver någonting begränsat eller som kräver tillstånd, och 2 beskriver någonting förbjudet.

Ladda ner materialet i PDF-format på Forststyrelsens publikationsportal >

Skogsnaturen

Mångfaldig skog -tavlor och användartips

Materialet består av tre olika skogslandskapstavlor. Dessutom ingår tips om hur tavlorna kan användas i undervisningen inom olika läroämnen. Uppgifterna är planerade för åk 5-6, men passar också för högstadiet. Bakgrundsinformation (alternativ beskrivning) om skogslandskapen:

  1. Ensidig ekonomiskog. I den första tavlan syns ett av människan starkt förändrat skogslandskap, där det finns få boplatser och växtplatser för olika arter. Ensidig ekonomiskog (tall, jämnåriga och jämnt planterade, några enstaka björkar), och utdikat trädbevuxet kärr.
  2. Delvis av människan omformad skog. I den andra tavlan syns ett landskap med en del drag av mångfaldig skog, men delvis med jämnårig ekonomiskog Många trädarter, men bara lite döda träd. Fågelholkar och spångar byggda av människor.
  3. Skog i naturtillstånd. I den tredje tavlan syns ett mångfaldigt, helt naturenligt och gammalt skogslandskap, med olika skogsfläckar: en karg och ljus tallskog på ett berg (bland tallarna finns några enar, björkar och rönnar), blandskog (barrträd och lövträd) och en mörkare och fuktigare granskog (granar, björkar, rönnar, sälg, stora aspar). I landskapet finns träd i olika åldrar och mycket döda träd. I träden syns hålor och spår av skogsbrand. På träden och marken växer svampar, tickor, mossor och lavar. Det rinner också en bäck genom landskapet.

Ladda ner materialet:

Skogstavla 1 (PDF, se alternativ beskrivning ovan) >

Skogstavla 2 (PDF, se alternativ beskrivning ovan) >

Skogstavla 3 (PDF, se alternativ beskrivning ovan) >

Användartips för Mångfaldig skog -tavlorna >

Skogens dynamikspel

I Skogens dynamikspelet får spelarna enkelt uppleva hur förändringar i skogen, som människan åstadkommit, påverkar mängderna av olika fågelartsindivider. Spelet kan spelat utomhus eller inomhus med en stor grupp.

Ladda ner spelet i PDF-format >

Växtdetektiver-lek

Ett par eller en grupp skriver ner kännetecknen för en växt, till exempel lövens form, stjälkens ställning, blommans och/eller bärets färg. Dessutom tar man ett foto på växten som bevis. Man
byter tipskort med en annan grupp och letar upp deras växt med hjälp av kännetecknen. Man tar ett foto som bevis. Jämför fotona och se om det var möjligt att hitta samma växt med hjälp
av kännetecknen.

Mål: att lära sig hur man kan beskriva och identifiera växter med hjälp av kännetecken. Man kan fortsätta genom att namnge växterna.

Ladda ner ett färdigt växtdetektivkort här (pdf)

Skogsartskort

Här kan du ladda ner skogsartskort (pdf) i serierna:

Materialet finns i Forststyrelsens publikationsportal (julkaisut.metsa.fi). Kortserierna presenterar sammanlagt 60 typiska skogsarter eller -artgrupper med foto och text. Texterna är på finska och svenska. Det går bra att printa och laminera korten och ta med dem ut i skogen. Materialet får användas fritt i undervisningssyfte.

Här kan du ladda ner tips på hur korten kan användas (pdf) >