arrow-right arrow-down search share
Bild: Ismo Tuormaa

Huvudstadsregionens Gröna bälte

Du behöver inte åka långt för att komma ut i naturen och bort från vardagsstressen, inte ens i trängselfinland. I huvudstadsregionen finns både kända naturområden och mera okända friluftsmål som Haltia hjälper dig att hitta. Naturen väntar på dig utanför dörren!

Gröna Bältet – från Sibbo storskog till Porkala uddLaajalahti AuraPiha 033

Huvudstadsregionens naturskydds- och rekreationsområden bildar det så kallade Gröna bältet som sträcker sig från Sibbo storskog till Porkala udd. I gröna bältet ingår alla grönområden i huvudstadsregionen: skärgård, kust, skogar, sjöar, älvar, myrar och kulturlandskap. Gröna bältets mångsidiga och varierande naturtyper utgör livsmiljöer för flera utrotningshotade djur- och växtarter.

I gröna bältet mellan Sibbo storskog och Porkala udd ingår bland annat Noux sjöplatå, Meikonsalo, Klemetskog i Tusby och Petikko-Västras stora skogsområden i Vanda. Mot dessa reser sig flera grönområden i Helsingfors och Esbo centrum, det viktigaste är Helsingfors centralpark. Helsingforsparken går från havet via Gammelstadsviken till Haltia där den förenas med Centralparken. Esbos grönområden sträcker sig från Olars till Köklax och från Linudden till Bastvik. Dessutom hör Finska vikens närskärgård och regionens alla övriga naturskydds-, frilufts- och rekreationsområden till gröna bältet.

Utflyktskartan guidar dig genom Gröna Bältet

Via Utflykskartan finner du lämpliga platser och service för friluftsliv i hela Finland.

Gå till Utflyktskartan >>