arrow-right arrow-down search share
Bild: Ismo Tuormaa

Gröna bältet

Du behöver inte åka långt för att komma ut i naturen och bort från vardagsstressen, inte ens i trängselfinland. I huvudstadsregionen finns både kända naturområden och mera okända friluftsmål som Haltia hjälper dig att hitta. Naturen väntar på dig utanför dörren!

Gröna Bältet – från Sibbo storskog till Porkala udd

Huvudstadsregionens naturskydds- och rekreationsområden bildar det så kallade Gröna bältet som sträcker sig från Sibbo storskog till Porkala udd. I gröna bältet ingår alla grönområden i huvudstadsregionen: skärgård, kust, skogar, sjöar, älvar, myrar och kulturlandskap. Gröna bältets mångsidiga och varierande naturtyper utgör livsmiljöer för flera utrotningshotade djur- och växtarter.

I gröna bältet mellan Sibbo storskog och Porkala udd ingår bland annat Noux sjöplatå, Meikonsalo, Klemetskog i Tusby och Petikko-Västras stora skogsområden i Vanda. Mot dessa reser sig flera grönområden i Helsingfors och Esbo centrum, det viktigaste är Helsingfors centralpark. Helsingforsparken går från havet via Gammelstadsviken till Haltia där den förenas med Centralparken. Esbos grönområden sträcker sig från Olars till Köklax och från Linudden till Bastvik. Dessutom hör Finska vikens närskärgård och regionens alla övriga naturskydds-, frilufts- och rekreationsområden till gröna bältet.

Hittills har det inte funnits någon gemensam rådgivningstjänst för huvudstadsregionens tio intressanta utflyktsmål och naturobjekt utan informationen har varit splittrad och tillgänglig via flera olika organisationer. Haltia samlar alla gröna bältets skatter under ett tak.

Haltia guidar dig genom Gröna Bältet

Spången och björkar i höstfärgerNaturcentrumet Haltias omfattande informationstjänst guidar dig ut i huvudstadsregionens natur och ger dig information om besöksmålens naturvärden, historia, program- och guidningsverksamhet, utrustningsuthyrning och rekreationstjänster.

Information om huvudstadsregionens gröna bälte sammanställs på denna webbplats och kan även användas med hjälp av pekskärmen i Haltias Gröna bältet-utställning.

Forststyrelsens och flera andra samarbetspartners gemensamma projekt MenoMaps II, som går ut på att utveckla karttjänster för friluftsliv med hjälp av samhälleliga nätverk, ligger bakom databasen för gröna bältet. Projektet genomförs som ett gemensamt forskningsprojekt mellan Geodetiska institutets avdelning för geoinformatik och kartografi och institutionen för design vid Aalto universitetets konstindustriella högskola.