arrow-right arrow-down search share
Bild: Tapani Mikkola

Naturen kring Haltia

Haltia ligger vid Noux fantastiska nationalpark – parkens många vandringsleder väntar på dig runt hörnet då du besöker Haltia. Från Haltias gård går två rundslingor Soldottersstigen (1,4km) och Vätterundan (2km) som du kan gå om du vill göra en kortare utflykt till fots till exempel i samband med ett besök i naturcentrumet. Från en av rundslingorna går en förbindelsestig till nationalparkens huvudentré i Haukkalampi. Lederna ligger på Helsingfors stads och Solvalla idrottsinstituts mark. På informationstavlorna utmed lederna kan du läsa intressant och nyttig information om den omgivande naturen.

Kartan om Haltia's närstigar >

Få nya krafter på naturstigen

Rundslingan Soldottersstigen i närheten av naturcentrumet är en traditionell naturstig som är 1,4 kilometer lång. Stigen är märkt med kotteskyltar och börjar vid infostugan brevid parkeringsplatsen. Infotavlorna längs stigen ger dig intressant kunskap om Noux natur. Stigen är krävande pga branta backar. 

Invid stigen ligger även Drakblossets eldplats. Eldplatsen kan reserveras via Haltias kundservice. Reserveringen är gratis för skolgrupper. Tilläggsinfo om Drakblossets eldplats (Aarnitulen tulipaikka) >

Ut i naturen med rullstol

Vätterundan led ger även rullstolsbundna personer och besökare med barnvagn en fin naturupplevelse. Leden börjar vid Solvalla Arena och där byggs även en handikapparkering. Ledens längd är cirka 2 kilometer.

På grund av de sluttande och branta ställena är leden klassad som en krävande handikappled, vilket innebär att rullstolsbundna behöver ha med sig en assistent. På branta ställen finns ledstänger och leden är hela vägen tillräckligt bred för en rullstol och barnvagnar. Utmed den leden finns rastplatser, en kåta och bord med bänkar för pauser. Ledens höjdpunkt är en utsiktsterrass varifrån du kan njuta av Noux Långträsks bildsköna landskap.

Förbindelsestig till nationalparken

Från Haltias traditionella naturstig går en helt ny stigförbindelse till huvudentrén till Noux nationalpark i Haukkalampi. Under vandringens gång kan du vila dig på rastplatsen som kommer att byggas på norra stranden av Långträsk – rastplatsen nås även med kanot. Förbindelsegången är den enda leden som går genom skogen från Haltia till nationalparken. Ledens längd är cirka 4,6 kilometer.